من را به حال خودت بگذار علیرضا اکبری ماکویی http://www.alireza-akbari.ir 2020-10-18T02:29:19+01:00 text/html 2014-04-15T20:28:07+01:00 www.alireza-akbari.ir علیرضا اکبری ماکویی نسخه ویدیویی "مثل هرگز، شبیه همیشه" http://www.alireza-akbari.ir/post/6 [http://www.aparat.com/v/9oOGH]<div><br></div><div><div>شعرها: از کتاب "من را به حال خودت بگذار"</div><div>موسیقی: Metamorphosis Two, Philip Glass</div></div> text/html 2013-06-15T13:26:41+01:00 www.alireza-akbari.ir علیرضا اکبری ماکویی ویلچر http://www.alireza-akbari.ir/post/5 <div><audio controls="" height="100" width="100">&nbsp; <source src="http://softwareworkshop.ir/Poems/Leave me by yourself/5.mp3" type="audio/mpeg">&nbsp; <embed height="50" width="100" src="http://softwareworkshop.ir/Poems/Leave me by yourself/5.mp3"></audio></div><br>می‌توانید این فایل صوتی را از&nbsp;<a href="http://softwareworkshop.ir/Poems/Leave%20me%20by%20yourself/5.mp3" target="_blank" title="ویلچر"><i>اینجا</i></a>&nbsp;دریافت کنید <div>--</div><div><br></div><div>- ویلچر -</div><div><br></div><div><div>شنوندگان عزیز</div><div>توجه فرمایید</div><div><br></div><div>با پاهای خودشان رفته بودند</div><div>آنها که نشسته هم ایستاده‌اند</div></div> text/html 2013-06-12T17:19:10+01:00 www.alireza-akbari.ir علیرضا اکبری ماکویی روادید http://www.alireza-akbari.ir/post/4 <div><audio controls="" height="100" width="100">&nbsp; <source src="http://softwareworkshop.ir/Poems/Leave me by yourself/4.mp3" type="audio/mpeg">&nbsp; <embed height="50" width="100" src="http://softwareworkshop.ir/Poems/Leave me by yourself/4.mp3"></audio></div><br>می‌توانید این فایل صوتی را از&nbsp;<a href="http://softwareworkshop.ir/Poems/Leave%20me%20by%20yourself/4.mp3" target="_blank" title="روادید"><i>اینجا</i></a>&nbsp;دریافت کنید <div>--</div><div><br></div><div>- روادید -</div><div><br></div><div><div>به آن بدی که به‌نظر می‌رسد نیست</div><div>بدتر از آن است</div><div><br></div><div>بهشتی که بشوی</div><div>هیچ جهنمی راهت نمی‌دهند</div><div>محکوم به راه راست‌و حسرت ترکستانی</div><div><br></div><div>از من می‌شنوی باید گشت</div><div>هفت شهر عشق نشد</div><div>آنتالیا</div><div><br></div><div>با گیوه</div><div>آدیداس</div><div>یا پوتین</div><div>فرقی نمی‌کند</div><div>از لنین هم با نیت خیر</div><div>حاجت گرفته‌اند</div></div> text/html 2013-06-11T20:13:30+01:00 www.alireza-akbari.ir علیرضا اکبری ماکویی مثل هرگز، شبیه همیشه http://www.alireza-akbari.ir/post/3 <div><audio controls="" height="100" width="100">&nbsp; <source src="http://softwareworkshop.ir/Poems/Leave me by yourself/3.mp3" type="audio/mpeg">&nbsp; <embed height="50" width="100" src="http://softwareworkshop.ir/Poems/Leave me by yourself/3.mp3"></audio></div><br>می‌توانید این فایل صوتی را از&nbsp;<a href="http://softwareworkshop.ir/Poems/Leave%20me%20by%20yourself/3.mp3" target="_blank" title="مثل هرگز، شبیه همیشه"><i>اینجا</i></a>&nbsp;دریافت کنید <div>--</div><div><br></div><div><div>- خرگوش و لاک‌پشت -</div><div><br></div><div>به پایان که برسی</div><div>خط می‌شود</div><div>از آغاز که دور شوی</div><div>نقطه</div><div>عجله نکن</div><div>هر قدم به جلو</div><div>راه بازگشت را بلندتر می‌کند</div></div><div><br></div><div>--</div><div><br></div><div><div>- پرنده یا پرواز -</div><div><br></div><div>پرنده‌ای که روز اول پاییز رفته</div><div>آخرین شب بهار هم باز نخواهد گشت</div><div>با این همه</div><div>پرنده را به خاطر بسپار</div><div>پرواز</div><div>فقط او را از ما گرفت</div></div><div><br></div><div>--</div><div><br></div><div><div>- دریاچه بی دریاچه -</div><div><br></div><div>من با همین ماه نصفه‌و نیمه</div><div>چند آسمان</div><div>آدم‌تر شدم</div><div>تازه نه پلنگ بودم</div><div>و نه گرگی</div><div>که به عادت ماهانه زوزه بکشد</div><div>نهایت‌اش</div><div>جوجه- اردک زشتی بودم</div><div>که دلش می‌خواست</div><div>قو بمیرد</div></div><div><br></div><div>--</div><div><br></div><div><div>- مثل هرگز، شبیه همیشه -</div><div><br></div><div>برای آدم طولانی</div><div>هر کوچه‌ای خیابان است</div><div><br></div><div>با هر قدم</div><div>چند پیاده‌رو عاشق‌تر می‌شود</div><div>با هر کوچه</div><div>چند مدرسه</div><div>باباتر</div><div><br></div><div>هنوز نرسیده به تو سلام می‌کند</div><div>پیش از آنکه نگاهش کنی پیر می‌شود</div><div>و بدون خداحافظی می‌میرد</div></div><div><br></div><div>--</div><div><br></div><div><div>- معاشقه به روایت همسایه -</div><div><br></div><div>این آسمان</div><div>احتمالا صبح است</div><div>خورشیدی که از روز قبل مانده</div><div>روشن نمی‌شود</div><div><br></div><div>زن‌ها کنار خیابان شکوفه می‌کنند</div><div>مردها از حیاط همسایه میوه می‌چینند</div><div><br></div><div>این صبح</div><div>تا غروب</div><div>امروز است</div></div><div><br></div><div>--</div><div>موسیقی:</div><div style="text-align: right; direction: ltr;">Philip Glass: Metamorphosis Two from Solo Piano</div> text/html 2013-06-11T05:09:13+01:00 www.alireza-akbari.ir علیرضا اکبری ماکویی صبح بخیر آقا http://www.alireza-akbari.ir/post/2 <div><audio controls="" height="100" width="100">&nbsp; <source src="http://softwareworkshop.ir/Poems/Leave me by yourself/2.mp3" type="audio/mpeg">&nbsp; <embed height="50" width="100" src="http://softwareworkshop.ir/Poems/Leave me by yourself/2.mp3"></audio></div><br>می‌توانید این فایل صوتی را از&nbsp;<a href="http://softwareworkshop.ir/Poems/Leave%20me%20by%20yourself/2.mp3" target="_blank" title="صبح بخیر آقا"><i>اینجا</i></a>&nbsp;دریافت کنید <div><span style="text-align: right;">--</span></div><div style="text-align: right; direction: ltr;"><br></div><div style="text-align: right; direction: rtl;">-&nbsp;صبح بخیر آقا -</div><div style="text-align: right; direction: rtl;"><br></div><div style="text-align: right; direction: ltr;"><div style="direction: ltr;">پری موبلندی</div><div style="direction: ltr;">که با رویایش به خواب می‌رفتی</div><div style="direction: ltr;">امروز</div><div style="direction: ltr;">واقعیت کم‌پشتی در آشپزخانه است</div><div style="direction: ltr;"><br></div><div style="direction: ltr;">روزها نگاهش نمی‌کنی</div><div style="direction: ltr;">تا شب خواب تازه ببینی</div><div style="direction: ltr;"><br></div><div style="direction: ltr;">--</div><div style="direction: rtl;">موسیقی:</div><div style="direction: ltr;">Philip Glass: The Poet Acts from The Hours</div></div> text/html 2013-06-08T12:27:33+01:00 www.alireza-akbari.ir علیرضا اکبری ماکویی معاشقه با یک جمله طولانی http://www.alireza-akbari.ir/post/1 <div><audio controls="" height="100" width="100">&nbsp; <source src="http://softwareworkshop.ir/Poems/Leave me by yourself/1.mp3" type="audio/mpeg">&nbsp; <embed height="50" width="100" src="http://softwareworkshop.ir/Poems/Leave me by yourself/1.mp3"></audio></div><br>می‌توانید این فایل صوتی را از&nbsp;<a href="http://softwareworkshop.ir/Poems/Leave%20me%20by%20yourself/1.mp3" target="_blank" title="معاشقه با یک جمله طولانی"><i>اینجا</i></a>&nbsp;دریافت کنید <div>--</div><div><br></div><div>- نوشین -</div><div><br></div><div><div>من با نسیمی</div><div>که از صبح تو وزیده</div><div>قاصدک شده‌ام</div><div>این رقص آسان</div><div>با باد</div><div>اتفاق نمی‌افتاد</div></div><div><br></div><div>--</div><div><br></div><div>- معاشقه با یک جمله طولانی -</div><div><br></div><div><div>هیچ آدم عاقلی</div><div>بعد از ظهر یک روز پاییزی را ول نمی‌کند</div><div>برود</div><div>به جای قدم زدن با تو</div><div>سرما بخورد</div></div><div><br></div><div>--</div><div>موسیقی:</div><div style="text-align: right; direction: ltr;">Arvo Part: Spiegel im Spiegel from Alin. Sergei Bezrodny (piano), Vladimir Spivakov (violin)</div>